CHINT Power T&D

    Global Trade Solutions je ovlašćeni distibuter kineske kompanije „Chint Power T&D“, jednog od lidera u oblasti proizvodnje elektroenergetske opreme za prenos i distribuciju električne energije.

   Kineska kompanija “Chint Power T&D” je deo grupacije Chint Electric Co. Ltd, koja se bavi proizvodnjom asortimana niskonaponskih, srednjenaponskih i visokonaponskih elemenata elektroenergetskih sistema, u delu prenosa i distribucije električne energije koji čine energetski transformatori, merni transformator, kompletna rasklopna oprema za razvodna postrojenja do visokonaponskih kablova. Savremena fabrika za proizvodnu je locirana u Šangaju i prostire se na 900.000 m2 u šta je investirano preko 450 miliona dolara i sa oko 5.000 zaposlenih sa uvedenim standardima kvaliteta je ganarcija odlične izrade konačnog proizvoda.

   Chint Power T&D poseduje značajna iskustva u projektovanju i izradi kako malih distibutivnih transformatora, tako i u izradi najvećih transformatorskih jedinica koje se mogu pronaći u sistemima, napona do 500kV i snaga do 1250MVA. Takođe su prisutne razne konstrukcije transformatora zbog potreba prilagođavanja kupcima sa različitih teritorija i različitih namena (jednofazni, trofazni transformatori, autotransformatori, blok transformatori, transformatori specijalne izrade itd.)  Referenc lista klijenata kojima su transformatori isporučeni pokriva skoro sve svetske kontinente, a prikupljeni su i izveštaji sa testiranja od svetski priznatih laboratorija za najčešće tipske modele proizvoda (KEMA, CESI, TUV, GOST(PCT) itd).

   Značajan deo proizvodnog programa čini rasklopna oprema za visokonaponska razvodna postrojenja - prekidačke i rastavljačke konfiguracije do 252kV nivoa, kao i merni strujni i naponski transformatori različitih konstrukcija i izvedbe. Poseban akcenat je dat proizvodnji prefabrikovanih SF6 rasklopnih postrojenja naponskih nivoa do 252kV, gde su postignuti odlični rezultati u plasmanu ovih proizvoda, gde se Chint odlikuje konkurentnim performansama i cenom.

   Proizvodni asortiman čine i srednjenaponska metalom oklopljena SF6 gasom izolovana postrojenja (GIS) sa ugrađenim rastavljačima, prekidačima, mernim transformatorima, noževima za uzemljenje, odvodnicima prenapona itd. naponskih nivoa do 252kV, kao i vakuumski prekidači (VCB) za spoljnu i unutrašnju montažu naponskih nivoa do 40kV. Pored navedenog isporučuje se i ostala oprema potrebna za kompletiranje postrojenja, kablovski pribor, odvodnici prenapona, kondenzatori, reaktori itd.

 

http://en.chintelectric.com